Umumiy joylar soni
290
Band joylar soni
290
Bo'sh joylar soni
0
Umumiy Arizalar soni
756
Talabalarni turar joy bilan ta’minlash ishlarini muvofiqlashtiruvchi bo’lim.