Umumiy joylar soni
290
Band joylar soni
278
Bo'sh joylar soni
12
Umumiy Arizalar soni
723
Talabalarni turar joy bilan ta’minlash ishlarini muvofiqlashtiruvchi bo’lim.